پذیرش کارآموز برادران و خواهران بصورت رایگان

 

مرکزآموزش فنی وحرفه ای شهرستان دیواندره در راستای آموزشهای مهارتی رایگان به جوانان جویای کار و ارتقاء شغلی شاغلین و دانش آموزان ،دانشجویان درحرفه های ذیل کارآموزمی پذیرد:

ردیف

رشته های آموزشی

1

برق

2

تاسیسات

3

مکانیک

4

برق خودرو

5

جوشکاری

6

خیاطی(خواهران)

7

کامپیوتر(خواهران)

باتوجه به شروع کلاسها متقاضیان محترم جهت ثبت نام می توانند در اسرع وقت  به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

خیابان آزادگان خیابان هه ژار بالای پارک ملت مرکزآموزش فنی و حرفه ای دیواندره

شماره تماس 38728105 داخلی 111

عکس هفته

ورود به سایت