با همکاری مرکز بهداشت شهرستان دیواندره صورت گرفت: سنجش سلامت کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان دیواندره کلید خورد

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان دیواندره:صبح امروز با همکاری مرکز بهداشت شهرستان دیواندره طرح سنجش سلامت کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای در جهت سلامت با تاکید بر اهمیت سلامت جسم و روان کارکنان دستگاه های اجرایی در افزایش بهره وری و کارآرایی انجام گرفت.

در این طرح کلیه مربیان و کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای دیواندره مورد معاینه و سنجش سلامت قرار گرفتند.

 

عکس هفته

ورود به سایت