مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان از روند اجرای آزمون الکترونیکی سنجش مهارت امدادگران گاز شهری و روستایی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای دیواندره بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای دیواندره: مهندس احمد فعله گری مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان از روند اجرای آزمون الکترونیکی سنجش مهارت امدادگران گاز شهری و روستای  در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان دیواندره  که بصورت هماهنگ در سطح مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار گردید بازدید نمود.

  

 

عکس هفته

ورود به سایت